Hem » Ridskolan » Terminsinformation

Terminsinformation

Ridlektion:

Eleverna undervisas teoretiskt samt i hoppning, dressyr, voltige och uteritter. En fast dag och tid är bokad för din lektion.

Kan du inte delta så ska lektionen avbokas senast kl 12.00 samma dag det gäller (9:00 lördagar). Ej avbokad lektion anses förfallen. Avbokad tid kan ridas igen i en inte ordinarie grupp i mån av plats under innevarande termin. Avbokning ska via Academy. Vid igenridning ska du själv boka via Academy.

Ridskolan förbehåller sig rätten att vid behov när som helst under pågående termin ändra ridtid och gruppindelning. Detta meddelas i god tid.

Medlemskap:

Medemskap är ett krav för att få delta i klubbens ridskoleverksamhet. Medlemmar är olycksfalls försäkrade under sin vistelse i stall och på ridlektion.

Betalning:

Betalning av ridavgiften sker i förskott, dock tillåts delbetalning efter överenskommelse med ridskolechefen. Vid utebliven betalning efter påminnelse stryks eleven från ridgruppen. En påminnelseavgift tillkommer.

Uppsägning:

Uppsägning av abonnemang kan ske under pågående ridperiod, med en uppsägningstid på fyra veckor. Uppsägning ska göras skriftligt (med kontonummer för ev återbetalning) Nybörjare som rider sin första termin äger rätt att säga upp sin plats med omedelbar verkan och återbetalas fr.o.m uppsägningen.

Övrigt:

Eleverna uppmanas att hålla tiden, då upp och avsittning ingår i lektionstiden. Nybörjarbarn behöver från början ledare till sin häst och vi är glada över de föräldrar som vill hjälpa sitt barn.

Vi hjälper till med ledare till de barn som inte har föräldrahjälp. Ridhjälmar finns att låna och eleverna bör för övrigt vara oömt klädda och ha en stövel eller sko med liten klack. Långt hår ska vara uppsatt och halsdukar ska inte bäras under ridning. Säkerhetsväst obligatoriskt upp tom 15 år.

Så här går det till att börja rida:

  • Man betalar terminsvis i förskott. Ridklubben fakturerar (gäller även voltige).
  • Hjälm finns att låna
  • Oömma kläder och skor med liten klack rekommenderas
  • Ridning sker i ridhus under vintern och på ridbanan höst och vår
  • Grupperna består av 6-8 elever
  • Vid ett par tillfällen per termin sker ridning i skogen. Gäller samtliga grupper utom voltige.
  • Anmälan till voltigegrupp (voltigen utövas endast söndagar) görs till Anna Torssander, 070-652 81 01
  • Klädsel för voltigelektionerna är oömma kläder som är lätta att röra sig i, gympaskor och ev voltigeskor.