Telefon: 076-100 70 14

Telefon: 076-100 70 14

Stalltjänst

Anmälan till stalltjänst görs i stallgången där du skriver upp dig på ett datum du tycker passar dig.

När du har stalltjänst tar du enbart hand om ridskolans hästar.

Varje dag delas in i tre pass.

Ryttare från och med året man fyller 21 år ska delta i stalltjänst, tre pass per termin. Det är upp till varje elev
att själv boka in sin stalltjänst.

Ryttare från och med året man fyller 16 år ska delta i stalltjänst, två pass per termin. Det är upp till varje elev
att själv boka in sin stalltjänst.

Pass 1 morgon kl 7.00- ca 08.30

Pass 2 lunch kl 11.00- ca 13.00

Pass 3 eftermiddag kl 14.00- 15.30