Hem » Ridskolan » Stalltjänst

Stalltjänst

Personalen delar in elever i grupper med ett förbestämt datum. Varje grupp har en ansvarig som har det övergripande ansvaret för gruppen och stalltjänsten. Stalltjänst innebär att gruppen har morgon, lunch och eftermiddagspasset på sin utdelade dag.

Några grupper kommer ha två datum för denna termin medan resterande kommer ha ett datum, men målet är att fördelningen blir jämn över tid.

Vid utebliven stalltjänst, dvs att man ej dyker upp till sitt förbestämda datum, blir man betalningsskyldig, 500kr.

Ett övergripande schema hänger i stallet där man ser vilken grupp man tillhör samt vilket/vilka datum man har.

Några frågor som kan dyka upp:

  • Vad gör jag om jag inte kan det tilldelade datumet?

Om du inte kan det utsatta datumet, kolla stalltjänstlistan och kontakta någon från en annan grupp för att eventuellt byta datum.

  • Som ansvarig, vad gör jag om jag inte kan det tilldelade datumet?

Om du som ansvarig inte kan det tilldelade datumet, kontakta en annan ansvarig för att försöka byta datum.

  • Vad gör jag om jag blir sjuk på morgonen?

Om du blir sjuk på morgonen, ring den ansvariga i din grupp och meddela att du är sjuk så att de är informerade.

  • Varför står det ”+ vuxen” på vissa platser?

Märkningen ”+ vuxen” indikerar att ryttaren är under 16 år och därför måste ha en medföljande vuxen.

Kontaktlista och information mejlas ut inför varje termin.
Detaljerad information om stalltjänsten finns i varmförrådet i stallet.