Telefon: 076-100 70 14

Telefon: 076-100 70 14

Stalltjänst

Anmälan till stalltjänst görs i stallgången där du skriver upp dig på ett datum du tycker passar dig.

När du har stalltjänst tar du enbart hand om ridskolans hästar.

Varje dag delas in i tre pass.

Ryttare From året man fyller 21 år ska delta i stalltjänst, tre (3) pass per termin Det är upp till varje elev
att själv boka in sin stalltjänst.

Ryttare From året man fyller 16 år ska delta i stalltjänst, två (2) pass per termin Det är upp till varje elev
att själv boka in sin stalltjänst

Pass 1 Morgon kl 7.00- ca 08.30

Pass 2 Lunch kl 11.00- ca 13.00

Pass 3 Eftermiddag kl 14.00- 15.30

Sjukanmälan görs via mail till info@faluridklubb.se