Hem » Ridskolan » Smittinformation

Smittinformation

Zoonoser

Zoonoser är sjukdomar eller infektioner som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor. De kan orsakas av olika typer av smittämnen som virus, bakterier, svampar och parasiter vilka kallas zoonotiska smittämnen. Viktigt att ha en god handhygien och tvätta dina händer innan du åker hem från stallet!

Överföringen av smittämnen mellan djur och människor kan ske via:

  • livsmedel, foder eller vatten
  • direkt kontakt med smittbärande djur eller människor
  • vektorer, såsom fästingar, knott eller myggor
  • föremål eller miljö som förorenats med dessa smittämnen.

Smittskydd för häst

Hästar kan drabbas av en rad smittsamma sjukdomar, speciellt under sen vinter/tidig vår. Vissa infektionssjukdomar är väldigt smittsamma. För ridskolan så är en smitta bland ridskolehästarna förödande för ekonomin, vi kommer aldrig kunna skydda oss helt men vi kan i alla fall iaktta försiktighet. Vi vill uppmana alla som kommer till oss att tänka på följande för att förhindra att smitta förs in:

  • Se till att ha rena händer.
  • Använd kläder och skor som inte har använts i stall där sjuka hästar eller smitta förekommer, gör rent kläder och utrustning om du är osäker.
  • Har du egen häst med dig till våra lektioner, gå ej in i vårt stall.
  • Om du har klappat en utomstående häst, gör rent händerna innan du klappar en ridskolehäst.