Säljtävling

2022-03-23

Försäljningar – Falu Ridklubb 2022

Som alla föreningar är även vi på Falu ridklubb beroende av olika bidrag, sponsorer och försäljningar. En ridklubb har stora omkostnader för lokaler, hästar, foder och personal. Nu har vi relativt god ekonomi, mycket tack vare att vi alla hjälps åt.

För att alla medlemmar ska få en tydligare bild över förväntningar så har vi i styrelsen tillsammans med personalen bestämt att vi vid årets början ska presentera vilka försäljningar som ska ske. Budgeterat är att alla ridande och privatuppstallade bidrager med en försäljningsvinst om minst 300 kronor. Vår plan är att under året genomföra följande försäljningar: Kakburkar, Newbody, Ullmax och Bingolotto till uppesittarkväll.

För att utmana alla duktiga försäljare lite extra har vi bestämt att vi har en Försäljningstävling under 2022.

  1. Två privatlektioner för valfri instruktör på klubben
  2. En privatlektioner för valfri instruktör på klubben
  3. En privatlektion för valfri instruktör på klubben
  4. till 12:e plats, grupplektion på klubben (4/grupp)

De olika försäljningarna

Kakor, du som säljare tar upp beställningar på kakor, godis och frösticks. Burkarna säljs fr 60 kr/burk och genererar 25:- i vinst

Newbody, underkläder, doftljus och lite annat är produkter vi sålt under många år. Säljaren lägger in sin order på Newbodys hemsida, produkterna levereras på klubben. Varje produktpaket kostar 150:- och genererar en vinst på 37:-/paket

Ullmax, är också underkläder och träningskläder. Beställningarna läggs på Ullmax hemsida, produkterna levereras till klubben. Vinsten är 30% av försäljningspriset.

Bingolotto till Uppesittarkvällen (23/12) avslutar årets försäljningar. Vinsten är 50 kr/lott

Försäljningskalender
Februari, mars KAKOR

Maj NEWBODY

September ULLMAX och NEWBODY

December BINGOLOTTO