Omorganisation Falu Ridklubb

2023-05-15

Falu ridklubb genomför en omorganisation för att höja kvaliteten på undervisningen. Vissa av våra nuvarande ridlärare kommer därför att sluta undervisa på klubben, men är välkomna tillbaka när de erhållit yrkestiteln Svensk Ridlärare eller påbörjat utbildning därtill.

Detta är ett led i förbättringsarbetet för att säkerställa att ni får högkvalitativ undervisning av utbildade ridlärare. Vi kommer att hålla informationsmöten (datum kommer inom kort) för att svara på era frågor och förklara mer om hur omorganisationen kommer att påverka er.

Vi genomför omorganisationen för att uppfylla kraven för kvalitetsmärkning. Syftet med kvalitetsmärkningen från Svenska ridsportförbundet är att ge ridskolor och ridsportanläggningar en möjlighet att kvalitetssäkra sin verksamhet och säkerställa en hög standard på undervisningen. Kvalitetsmärkningen ställer höga krav på verksamheterna, vilket inkluderar krav på kompetent och utbildad personal, god hästhållning, säkerhet, utrustning och anläggning.

För ridskolor och ridsportanläggningar är det viktigt att ha kvalitetsmärkningen från Svenska ridsportförbundet eftersom det visar att verksamheten uppfyller höga krav på kvalitet och säkerhet. Det innebär även att vi får tillgång till mer stöd och resurser från ridsportförbundet, vilket kan hjälpa till att utveckla verksamheten ytterligare, samt hjälpa oss att möta framtida krav från kommunen. Kommun efter kommun börjar ställa krav på att svenska ridskolor ska vara kvalitetsmärkta för att fortsätta bedriva sin verksamhet. Således är kvalitetsmärkningen ett viktigt verktyg för att förbättra verksamheten och för att möta framtidens krav.

Vi ser med glädje fram emot möjligheterna som omorganisationen medför och är redo att möta de framtida kraven.

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Lovisa Kieding på lovisa@faluridklubb.se