Ny skolponny

2022-10-27

Välkommen Dolly. F: 2016. Korsningsponny 147 cm. Dolly kommer att stå i karantän i 2 veckor. Därefter kommer hon att viadreutbildas samtidigt soom hon jobbar i verksamheten.