Bingolotter

2022-09-26

Vi säljer Bingolotter till uppesittarkvällen. Enkellotter kostar 100 kr/st. Dubbellotter 200 kr/st
Kontakta Christin Rusack på christin@faluridklubb.se så får du dina lotter av din instruktör.
Vi säljer till att börja med tom 9/12.
Alla intäkter är viktiga för klubben. Ingen kan göra allt men alla kan göra något 🙂