Hem » Föreningen » Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Falu Ridklubb

Vision: Falu ridklubb ska vara en förebild inom miljö och hållbarhetstänk inom ridsporten.

Mål:

 • Vi ska vara en förening som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.
 • Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan med fokus på energi, återvinning och natur.
 • Vi uppmuntrar medlemmarna att ta hänsyn till vår natur och miljö.
 • Vi återvinner i största mån för att minska vårt avfall.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
 • Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår förening.
 • Vi ska ha en god arbetsmiljö i ständig utveckling
 • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.
 • Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser om natur och miljö.

Strategi:

 • Kontrollera att samtlig energiförbrukning ligger på en lägstanivå
 • Se över sopkärl och avfallskällor att de är lättåtkomliga och tydligt märkta med avfallstyp
 • Gödsel läggs på betongplatta
 • Rasthagar mockas kontinuerligt
 • Hästskor samlas in och lämnas till återvinning
 • Hösilageplast samlas in till återvinning
 • Miljöanpassade inköp vad avser närproducerade produkter och miljömärkta val.
 • Använda e-kommunikation för att minska pappersförbrukningen.
 • Informera personal och övriga aktiva om vår policy på hemsida, sociala media samt i allmänna utrymmen