Hem » Föreningen » Krisplan

Krisplan

Krisplan för Falu Ridklubb

Exempel på kriser:

  • Olyckor i samband med tävlingsverksamhet
  • Olyckor i samband med lektionsverksamhet
  • Olyckor i samband med fritidsverksamhet
  • Olyckor i samband med enskild ridning eller uteritter
  • Olyckor i samband med vistelse i stallet eller byggnaden
  • Brand i stallet, byggnaden eller område runt omkring som kan påverka stallet
  • Översvämning
  • Inbrott/ödeläggelse
  • IT
  • Bilolyckor

Samtliga av dessa kriser kan drabba både hästar och människor.