Hem » Föreningen » Falu Ridklubbs framtidsvision

Falu Ridklubbs framtidsvision

Falu Ridklubbs framtid ser ut så här

Syfte

Falu Ridklubb skall främja ridsportens intressen i Falun. Vilket innebär att vi skall för samtliga medlemmar:

 • Driva ridskoleverksamhet och handikappridning
 • Tillvarata hästintressen
 • Idka tävlingsverksamhet
 • Bedriva stallverksamhet då utrymme så medger samt
 • I övrigt ta det sociala ansvar som åligger en ideell förening

Styrelsen har satt upp ett antal mål och aktiviteter som skall leda till att klubbens vision inom olika områden uppnås.

Övergripande mål/Ekonomi

Mål

 • Ekonomiskt resultat 40 000kr
 • Antal medlemmar 650 st

Aktiviteter

 • Lotterier
 • Försäljning av klubbprylar t ex T-shirts
 • Aktivitetskorts redovisning
 • Ponnyridning vid större evenemang
 • Loppmarknadsbort på Ingarvet

Vision

 • Uppfattas av medlemmarna som en framgångsrik och trevlig klubb
 • Ha lönsamhet som garanterar ett fortbestånd och ger möjlighet till utveckling av klubben
 • Ridcentrum i Dalarna

Organisation och utveckling

Mål/Aktiviteter

 • Klubben får fritidsledare för bredare verksamhet
 • Studiebesök hos andra ridklubbar
 • Utbildningsplaner tas fram för fast personal
 • Genomförande av utbildningsplaner
 • Vidareutveckling av instruktörer

Vision

 • Väl fungerande organisation med klara ansvarsområden
 • För alla en tydlig organisation
 • Alla medarbetare skall ha nödvändig utbildning för bl a rid-, hopp-instruktion, banbyggen, markarbete m m

Miljö

Mål/Aktiviteter

 • Informera om miljöpolicyn
 • Källsortera
 • Spara på el
 • Spara på papper på kontoret
 • Föra tillbaka gödseln till kretsloppet
 • Använda ljusa miljövänliga målarfärger

Vision

 • Verksamheterna kring hästen ska bidra till en utveckling på naturens villkor
 • Se helheten där såväl styrelsebeslut som det vardagliga arbetet präglas av kretsloppstänkande och målet är ett uthålligt samhälle.
 • Arbeta för en miljövänlig anläggning
 • Förmedla miljöinformation till klubbens medlemmar
 • Föregå med gott exempel i miljöarbetet

Information

Mål/Aktiviteter

 • Bättre information från styrelsen till medlemmarna
 • Aktivt arbeta med egen hemsida

Vision

 • Alla medlemmar känner till klubbens mål och planer
 • Alla aktiviteter av betydelse ska vara kända av kommuninnevånarna

Stall/Ridhus

Mål/Aktiviteter

 • Renovering/ombyggnad av dusch och omklädningsrum
 • Besöksboxar byggs utomhus
 • På lång sikt ett andra ridhus

Vision

 • Ändamålsenliga lokaler för utbildnings-, läger- och fritidsverksamhet
 • Ridcentrum med rum och stallplatser för besökare

Ridskola

Mål/Aktiviteter

 • Fastställa riktlinjer för gruppverksamhet och sedan informera medlemmarna
 • Specialutbildning av elever till ledare
 • Genomföra ersättarplanering för hästarna
 • Tilläggskurser utanför de vanliga lektionerna
 • Utökad handikappridning

Vision

 • Den bästa ridskolan i Dalarna
 • Utbildning drivs mot specifika klasser med utbildade hästar

Tävlingskomittén

Mål/Aktiviteter

 • Öka aktiviteter för större klubbkänsla och fler tävlande
 • Arbete med klubbens PR
 • Hålla hög standard på tävlingar

Vision

 • Den mest framgångsrika tävlingsklubben i Dalarna
 • Den mest framgångsrika tävlingsarrangören i Dalarna

Ungdomssektion

Mål/Aktiviteter

 • Ledarsystem på ridlekis
 • Bättre kontakt mellan FRK´s styrelse och US
 • Ansvara för inköp av visst material, som borstar mm.
 • Faddersystem till ridgrupper
 • Kurser för att få sammanhang
 • Klubbstugan mera öppen
 • Myskvällar med övernattning
 • Vision
 • Väl fungerade verksamhet

Föräldragrupp

Mål/Aktiviteter

 • Införa traditioner för ökad klubbkänsla
 • Uppstartsmöte för föräldrar
 • FRK-dagen
 • Grillkvällar
 • Rullande schema för cafeterian
 • Bra samarbete med US vid olika evenemang, t.ex. julshow
 • Ridborgarmärkesdag.

Vision

 • Stort föräldraengagemang i verksamheten