Telefon: 076-100 70 14

Telefon: 076-100 70 14

Vi i US

Hej!

Det är vi som är med i Ungdomssektionen! Vi anordnar roliga aktiviteter för klubbens medlemmar och strävar efter sammanhållning och gemenskap i stallet.

Ungdomssektionen 2021:

Ordförande: Linnéa Åkerlund

Vice ordförande: Ellen Börjesson

Sekreterare: Vendela Ljungqvist

Vice sekreterare: Nora Mattsson

Kassör: Salome Land

Vice kassör: Ebbah Öijer

Ledamöter:

Siri Kostela

Nora Westling

Klara Wedholm

Tyra Elgesjö

Hanna Bauer

Thea Bauer

Julie Kjerstadius