Telefon: 076-100 70 14

Telefon: 076-100 70 14

Vi i US

Hej!

Det är vi som är med i Ungdomssektionen! Vi anordnar roliga aktiviteter för klubbens medlemmar och strävar efter sammanhållning och gemenskap i stallet.

Ungdomssektionen 2023:

Ordförande: Nora Mattsson