Telefon: 076-100 70 14

Telefon: 076-100 70 14

Ridlektioner, info och pris

    Så här går det till att börja rida:

  • Man betalar terminsvis i förskott. Ridklubben fakturerar (gäller även voltige).
  • Hjälm finns att låna
  • Oömma kläder och skor med liten klack rekommenderas
  • Ridning sker i ridhus under vintern och på ridbanan höst och vår
  • Grupperna består av 6-8 elever
  • Vid ett par tillfällen per termin ridning i skogen. Gäller samtliga grupper utom voltige.
  • Anmälan till voltigegrupp (voltigen utövas endast söndagar) görs till Anna Torssander, 070-652 81 01
  • Klädsel för voltigelektionerna är oömma kläder som är lätta att röra sig i, gympaskor och ev voltigeskor.

 

Prislista Falu Ridklubb from 230101

Privathäst = 20% rabatt

Junior upp tom 20 år

Junior upp tom 20 år, 8 elever, 50 minuter:                                 200 kr/lektion

Senior 8 elever, 50 minuter:                                                            240 kr/lektion

Senior 7 elever 50 minuter:                                                             265 kr/lektion

Junior 7 elever 50 minuter:                                                             220 kr/lektion

Minirid 6 elever 90 minuter:                                                            180 kr/lektion

Knattelek 6 elever, 30 minuter:                                                      120 kr/lektion

Hoppspecial junior 6 elever, 60 min :                                           255 kr/lektion

Hopp privat junior 6 elever, 75 min :                                            255 kr/lektion

Hoppspecial senior 6 elever, 60 min :                                          290 kr/ lektion

Dressyrspecial junior 6 elever, 60 min :                                       240 kr/lektion

Dressyrspecial senior 6 elever, 60 min :                                      275 kr/lektion

Funktionshindrade:                 

Enskilt 30 minuter:                                                                              325 kr/lektion

Grupp 30 minuter:                                                                               165 kr/lektion

Voltige:                                                                                                     xxx kr/lektion

Medlemsavgift senior:                                                                       520 kr

Medlemsavgift junior:                                                                        320 kr

r