Telefon: 076-100 70 14

Telefon: 076-100 70 14

Ridlektioner, info och pris

Så här går det till att börja rida:

  • Man betalar terminsvis i förskott. Ridklubben fakturerar (gäller även voltige).
  • Hjälm finns att låna
  • Oömma kläder och skor med liten klack rekommenderas
  • Ridning sker i ridhus under vintern och på ridbanan höst och vår
  • Grupperna består av 6-8 elever
  • Vid ett par tillfällen per termin ridning i skogen. Gäller samtliga grupper utom voltige.
  • Anmälan till voltigegrupp (voltigen utövas endast söndagar) görs till Anna Torssander, 070-652 81 01
  • Klädsel för voltigelektionerna är oömma kläder som är lätta att röra sig i, gympaskor och ev voltigeskor.

Prislista Falu Ridklubb from 220801

Privathäst = 20% rabatt

Junior upp tom 20 år

Junior upp tom 20 år, 8 elever, 50 minuter: 190 kr/lektion

Senior 8 elever, 50 minuter: 225kr/lektion

Senior 7 elever 50 minuter: 250kr/lektion

Minirid 6 elever 90 minuter: 170 kr/lektion

Knattelek 6 elever, 30 minuter: 115 kr/lektion

Hoppspecial junior 6 elever, 60 min : 240 kr/lektion

Hoppspecial senior 6 elever, 60 min : 275kr/ lektion

Dressyrspecial junior 6 elever, 60 min : 230 kr/lektion

Dressyrspecial senior 6 elever, 60 min : 260 kr/lektion

Funktionshindrade:

Enskilt 30 minuter: 310 kr/lektion

Grupp 30 minuter: 155kr/lektion

Voltige: 110 kr/lektion

Medlemsavgift senior: 520 kr

Medlemsavgift junior: 320 kr

Medlemsavgift familj: 990 kr