Årsmöte den 18 februari kl. 16 2024

2024-02-11

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2023-01-01—2023-12-31

Falu Ridklubb
1945-2023

 

Inledning
Styrelsen för Falu Ridklubb lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2023. Verksamheten 2023 har präglats av att fortsatta arbetet med att bibehålla och utveckla verksamheten. Detta har skett genom en omorganisation med det tillhörande kravet att ridlärare skall erhålla lägst examen för Svensk ridlärare level 1. Ekonomin är ansträngd på grund av de stora kostnadsökningarna på foder, strö och bränsle. Under året har investeringar gjorts i nya hästar. Likviditeten är ansträngd och personalen jobbar med olika aktiviteter för att komma i balans. Det extra bidraget som Falu kommuns ridskolor fick i november 2023 för att täcka de ökade foderpriserna gjorde att året kunde avslutas med ett balanserat ekonomiskt läge. Till följd av omorganisationen har en i personalen sagts upp och två nya har anställts. I början av året drabbades ridskolans hästar av en smittsam sjukdom vilket resulterade i att två hästar blev inskrivna på Ultuna, varav en avled på operationsbordet. Ridskolan höll igång under strikta restriktioner som innefattade att ingen häst fick lämna anläggningen. Detta pågick från februari fram till maj. Ridskolan sålde en häst och i november avled ytterligare en häst på grund av tarmvred. Med god hjälp av ideella insatser i både stort och smått har verksamheten fungerat.
Föreningsutveckling
Styrelse och personal har under 2023 arbetat för att få en stabil situation på klubben. I samtal med Falu kommun (som äger våra lokaler), ser de en framtid för Falu Ridklubb som en centralt belägen ridskola med en tydlig profil på barn- och ungdomsverksamhet. Falu Ridklubb har en kontinuerlig dialog med kommunen kring anläggningens utveckling. 2023 är också ett år som har präglats av stigande priser och har krävt anpassningar av utvecklingen efter det. REAL-gymnasiet sades upp i maj. Under hösten startades ett samarbete med Praktiska gymnasiet i Falun. I dagsläget rider tre årskurser hos oss varje vecka.
Ridskolans verksamhet
Ridskolan har ridlektioner alla veckodagar utom söndagar och röda dagar. Förutom de traditionella lektionerna har det arrangerats extra aktiviteter under lov och helger.
Under året har vi anordnat klubbtävlingar för juniorer och seniorer i dressyr och hoppning, samt anordnat avsuttna aktiviteter såsom agility med de mindre ponnyerna och körning.
Med det stigande antalet ridintresserade på ridskolan har ridhuset varit bokat från tidig eftermiddag till sena kvällar på vardagar och på förmiddagar under helger. Många dagar i veckan pågår dubbla ridlektioner i ridhuset.
Även denna sommar har hästarna fått fyra veckors sommarbete i Hinsnoret.
Ridterapi
Falu Ridklubb driver, med bidrag av Falu kommun, hästunderstödda insatser/ridterapi. Verksamheten bedrivs på tisdagar, 15 tillfällen per termin. Det finns plats för 15 deltagare per vecka.
Region Dalarna har ridtid på onsdagar där sjukhusets personal leder arbetet med hjälp av ridskolans personal. Under 2023 har denna verksamhet återupptagits efter att ha legat vilande under föregående år. Väsentligt för individer med nedsatt rörlighet är att betona folkhälsoaspekten i verksamheten, 30 minuter i skritt på hästryggen motsvarar 30 minuters promenad.
Voltige
Voltigegruppen på Falu Ridklubb hade under året 2023 sju stycken aktiva voltigörer samt två linförare och två tränare. Voltigörerna är mellan 16 och 24 år gamla. Varje vecka hålls två träningstillfällen, ett tillfälle på häst samt ett tillfälle för akrobatik/fys. Akrobatik/fys genomförs delvis i gymnastiksal. Den häst som har använts för voltige under året är Tanya som började tränas upp och sen har även Fia börjat tränas lite smått. Båda hästarna kräver tålamod och långsam träningssajt för att bli trygga och starkare fysiskt för sin roll som voltigehäst.
Vi har inte tävlat något under 2023 då vi inte haft någon tävlingsklar häst.
Anna Torssander har varit domare på några voltigetävlingar. Anna Torssander och Maria Åteg var domarsekreterare på Svenska-, Nordiska- och de Baltiska mästerskapen som anordnades i Uppsala i somras. 

På teroriveckan genomförde voltigen en clinic där de fick prova på voltige på plåthäst. De som deltog på clinicen var till mestadels yngre barn. Clinicen genomfördes av tre av våra voltigörer. Den 14-15 oktober anordnade Uppsala voltige ett träningsläger där våra voltigörer deltog. De tränade med fokus på grundövningar på bland annat Uppsalas galopperande teknikhäst en sk Movie. 

Vi har flera som vill börja på voltige men då vi inte har någon trygg häst att sätta upp nybörjare på har vi inte kunnat ta in några nya voltigörer.
Maria Åteg har under året varit distriktsgrenledare för voltigen i Dalarnas Ridsportförbund.

Ridläger
I samband med start och avslut på jul- och sommarloven anordnas extraträningar i dressyr och hoppning samt kortare dagridläger för ridskolans elever. Intresset är stort och kurserna blir snabbt fullbelagda.
Tävlingsverksamhet
Falu Ridklubb har under året 2023 endast arrangerat en tävling i dressyr. Vår största tävling, Daladressyren, kunde tyvärr inte genomföras detta år.

 

Tävlingslicenser FRK Ålder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Barn < 12 år 2 3 2 7 5 3 6 2
Junior 13-18 år 6 5 8 9 5 8 5 9
Senior > 19 år 6 5 10 5 1 2 4 4
Lektionslicens Barn < 12 år 4 5 1 0
Lektionslicens Junior 13-18 år 2 6 7 4 3 1 1
Lektionslicens Senior > 19 år 4 4 2 5 1
Endagslicens Oberoende ålder 7 6 5 7
Endagslicens/Lektionsryttare Oberoende ålder 12 10 12 9
Körgroom & Linförarlicens

Meetinglicens 

Meetinglicens lektionsryttare

Oberoende ålder

Oberoende ålder

Oberoende ålder

2 2 2 3 66 1

3

2

14

5

2
Totalt antal licenser 45 46 49 49 27 20 25 18

 

Lagdeltagande
Under 2023 har Falu Ridklubb har haft lag som har deltagit i distriktets serier

  • Ponnyallsvenskan div III hoppning
  • Ponnyallsvenskan div I hoppning

Fina ritter har genomförts av Falu ridklubbs ekipage.

Grendeltagande
Falu Ridklubb har under året 2023 haft ekipage tävlande i dressyr, fälttävlan och hoppning.
Mästerskap
Majken Klingberg kvalade till ungponny-SM under året med sin sexåriga ponny Munsboro Russel och kom på en fin tredjeplats på ungponny-SM i oktober.
Uthyrning – uppstallning av privathäst
Beläggningen har under 2023 varit i stort sett full. Det har skett en del skiften, vilket resulterat i att det vid årets slut stod fem ponnyer och sex hästar uppstallade, en tom box. De privatuppstallade hjälper till att sköta anläggningen vid storhelger samt sköter sin del av stallet under helger. Vi upplever att hyresgästerna är nöjda med sin inkvartering.
Information och kommunikation
Klubben och dess medlemmar använder sig kontinuerligt av olika informationsflöden framförallt via e-post, hemsida, klubbens Facebookgrupp samt Instagram. I nuläget har klubben 997 medlemmar anslutna på Facebookgruppen (föregående år 924 medlemmar) samt 650 följare på Instagram.

Under året har klubben anslutit sig till Hippocrates, ett administrationsprogram för att underlätta det administrativa arbetet samt dialogen med medlemmar/ridande.
Utbildning
Personalen har fortsatt arbetet med att NPF-anpassa verksamheten genom en utbildning i NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Ridledarutbildning, hästskötarexamen samt tappskokompetens har genomförts av en av våra ridlärare.

Anläggning
Under våren och hösten genomfördes städdagar. Ridhusunderlaget fick en uppfräschning under hösten. 

Sponsorgrupp
Sponsorgruppen startades våren 2020 och under året 2023 har gruppen haft ett par fysiska möten och en öppen Messengerchatt där kommunikation skett löpande. Vi har under 2023 fått fyra nya samarbetspartners. Falu energi och vatten, Taktec, Sandå Måleri och XL Bygg Faluträ. Sponsorgruppen är ständigt på jakt efter nya personer som vill hjälpa till att hitta samarbetspartners till klubben. Inför 2024 tappar gruppen två  personer och behöver förstärkning. Ett litet omtag planeras 2024 för att ytterligare försöka öka antalet sponsorer. Skyltarna i ridhuset har setts över och sponsorer som valt att avsluta samarbetet har plockats ner. Gruppen har även sett över och uppdaterat allt material som används.
Ungdomssektionen
Ungdomssektionen verkar med egen styrelse och har därför egen verksamhets- och förvaltningsberättelse. US ordförande Nora Mattsson deltar i styrelsens arbete.
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande Hanna Bergman

Vice ordf Anna Hoff

Sekreterare Pernilla Sjöström Nisell

Ledamot Carin Bengtsson

Ledamot Carina Nordlander

Ledamot Anna Gustafsson

Ledamot Beatrice Persson

Suppleant Eva Östling

Suppleant Jenny Bransell

 US representant Nora Mattsson

Adjungerad ridskolechef Lovisa Kieding

Revisorer: Modeko revisionsbyrå

Klubbrevisorer Tomas Isaksson

Suppleant Carin Östling

Valberedning Ann-Sofie Atterbrand

Maria Isaksson
Therese Eld

Kommittéer

Under 2023 har vi inte haft några kommitéer.
Medlemmar Antal betalande medlemmar uppgick till 556 stycken varav 256 stycken är under 20 år.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 15 protokollförda sammanträden.
Personal
Förutom den anställda personalen har ett stort antal ideella krafter varit knutna till verksamheten under året framförallt funktionärer på tävlingar samt skötsel av anläggningen på helgerna.
Antal anställda vid årets slut var 3,5 tjänster samt några timanställda

Lovisa Kieding

Madeleine Berglund

Anna Wallinder

Emma Berntsson

Flera timanställda har täckt upp i verksamheten under året.
Antal hästar och ponnyer 

  2022 2023
antal hästar  12 11
antal ponnyer 9 10
Shetlandsponnyer/B ponnys      

   5

   

   6

varav ponnyer på foder   2   5 

Antal lektioner per vecka

2022
2023
Antal lektioner per vecka
51
40
Varav senior
12
9
Varav junior
18
15
Varav minirid/knattelek
 12
12
Varav NHR/HUT verksamhet
  4
6
Varav ridning för funktionshindrade
  3
4
Varav voltige
  2
2
Antal uppsittningar
325
  252
Antal ridlägerveckor
minirid
3
5
ponny
3
2
häst
3
 2

Styrelsen tackar varmt alla som under året med ideella insatser bidragit till klubbens verksamhet.

Valberedningens förslag till styrelse 2024