Telefon: 076-100 70 14

Telefon: 076-100 70 14

Kontaktuppgifter

Kontaktlista FRK:s styrelse 2022

Ordförande: Anna Torssander, 070-652 81 01, anna67tor@gmail.com

Vice ordförande: Ann- Sofie Atterbrand, 070-617 81 00 anso.atterbrand@gmail.com

Kassör: Sara Löfgren, lofgren.sara@gmail.com

Sekreterare: Pernilla Sjöström Nisell, 070- 867 71 80, pernillnis@gmail.com

Ledamot: Carin Bengtsson, 070-636 11 12, carin@carlavagnen.se

Ledamot: Ann-Sofie Atterbrandt, 070-617 81 00, anso.atterbrand@gmail.com

Ledamot: Carina Nordlander, 073-039 82 10, 1carnor@gmail.com

Ledamot: Anna Gustavsson

Suppleant: Anna Hoff

Suppleant: Lena Göräng, 070-686 32 21, lena.gorang@gmail.com

US representant:

US suppleant:

Kontaktlista vid nödsituation

Telefonlista FRK

Vid olycka och incident:

Kontakta ridskolechef Christin Rusack 070-47 47 650

Vid allvarlig olycka:

Ring 112

Kontakta ridskolechef Christin Rusack 070-47 47 650

Kontakta ordförande Anna Torssander 070-652 81 01

Övriga kontaktuppgifter:

Ordförande/Pressansvarig Anna Torssander 070-652 81 01

Sekreterare Pernilla Sjöström Nisell 070- 867 71 80

Kassör Sara Löfgren 070-200 39 34

Ledamot Carina Nordlander 073-039 82 10