Falu Ridklubbs

ÅRSMÖTE

Söndag 19 februari

Cafeterian klockan 15.00

Årsmöteshandlingar; verksamhetsberättelse och bokslut, kommer att finnas tillgängliga på Falu ridklubbs hemsida, www.faluridklubb.se, 1 vecka före årsmötet

Föreningen bjuder på fika

Välkomna / styrelsen