Ridhus

Klubben har ett ridhus med måtten 20×60 meter med tillhörande läktare.

På Facebook finns en offentlig grupp som heter ”Ridhusgruppen FRK”. I denna gruppen delar vi info om ridhuset. Både våra uppstallade, de med ridhuskort samt de som enbart använder ridhuset vid enstaka tillfällen är välkomna att vara med i gruppen.
Man kan inte boka ridhuset via denna grupp, förfrågan om bokning görs via info@faluridklubb.se
Vid all övrig ridning gäller ridhusreglerna (se längre ner på sidan).
I gruppen kan man skriva önskemål om man önskar ta fram hinder eller longera etc  utan bokning så att ridhuset ändå är öppet för andra att komma in.

Ridhus och ridhuskort, antalet ridhuskort är begränsat

Alla som nyttjar Falu Ridklubbs anläggning ska vara medlem.

Ridhuskort helår 

1600kr /ekipage + 600kr/extra häst

Anläggningskort 6 mån (tex april-september)

1000kr/ekipage + 400kr/extra häst

Enstaka tillfälle 180 kr

Bokning per timme 200 kr

För att köpa ridhuskort/anläggningskort mailar du ridskolan på info@faluridklubb.se

Hoppning – enstaka hinder ok om alla i ridhuset är med på det. Ska aviseras i Ridhusgruppen FRK på Facebook.

Hoppning – flertalet hinder och/eller för tränare. Ridhuset måste bokas, det görs via info@faluridklubb.se. Tiden aviseras i Ridhusgruppen. Att bygga fram innan är endast ok om ridhuset är tomt. Bjud gärna in fler att vara med.

Dressyr för tränare ska aviseras i Ridhusgruppen FRK på Facebook, fler än 2 behöver bokas. Se ovan.

Tömkörning/longering får utföras om ok med andra i ridhuset. Fråga? Ridning har förtur.

Hjälmkrav vid tömkörning/longering.

Inga mobiltelefoner till häst.

Bokade tider respekteras.

Sunt förnuft och en god dialog så blir det bra för alla.

Ridhusschema:

Terminsplanering: